Principalele servicii pe care le oferă compania noastră sunt servicii complete de proiectare pentru clădiri civile, industriale si agricole.
Domeniul principal de activitate este proiectarea de rezistenta in constructii, insa va pune la dispozitie la preturi foarte bune, prin colaboratorii nostri (specialitatile: arhitectura, instalatii, studiu geotehnic, ridicare topografica, executie, expertiza tehnica), realizarea intregului proces de autorizare de construire.
Oferim proiecte de calitate care asigura structurilor niveluri de performanta, pentru a satisface cerinta de siguranta a vietii si cerinta de limitare a degradarilor in urma unui cutremur sever, indeplinind cerintele fundamentale impuse de codul de proiectare, in conditii acceptabile de cost.
Analizam solutiile de executie si din punctul de vedere al executantului, pentru a optimiza consumurile de materiale, de resurse si costuri finale.
Intocmim proiecte pentru:

 • Cladiri de locuit unifamiliale (case in regim P, P+M, P+E, etc)
 • Cladiri de locuit colective (duplexuri, triplexuri, blocuri)
 • Cladiri social-culturale (centre sociale, invatamant, sanatate, sport, cladiri administrative)
 • Centre comerciale
 • Cladiri industriale (hale, depozite)
 • Cladiri agrozootehnice (adaposturi pentru animale, depozite de produse agricole).

Serviciile de proiectare structurala pentru constructii civile, industriale si agricole includ:

 • Proiectarea structurilor din beton armat
 • Proiectarea structurilor din zidarie
 • Proiectarea structurilor metalice
 • Proiectarea structurilor din lemn
 • Proiectarea structurilor din beton cu armatura rigida
 • Interpretarea studiilor geotehnice si identificarea variantelor adecvate de imbunatatire a terenului si a solutiilor de fundare eficiente
 • Proiectarea structurilor de fundare directa
 • Proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti
 • Proiecte de consolidare, extinderi, schimbari de functiune, modificari structurale, modernizari
 • Proiectarea lucrarilor de interventie asupra constructiilor existente
 • Proiectarea constructiilor speciale ingineresti silozuri, buncare, castele de apa, rezervoare, sere, constructii piscicole, constructii pentru telecomunicatii respectiv antene.
 • Asistenta tehnica pe santier, intocmire dispozitii de santier
 • Realizarea programului de control al executiei pentru faze determinante
 • Participarea pe santier la fazele determinante, semnarea proceselor verbale de lucrari ascunse si de faza determinanta.
 • Intocmirea referatului proiectantului la terminarea lucrarilor, cu punctul de vedere al acestuia privind executia lucrarilor